Miniature Thai Style

Miniature Thai Style

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 Feb 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 Nov 2022

| 374 view

How we live and how we care in Thai Society.
Let's explore our Thai way of life in the miniature Thai Style
Please see the link below :

Miniature house Thai style scale 1/32 // HAOHED ep.1 // - YouTube

Miniture_Thai_Style
Credit: Haohed studio