กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

AMBASSADOR'S OFFICE

CHANCERY (for diplomatic matters)

Tel. +358 9 612 26415, +358 50 590 3560   

Fax. +358 9 61226466   

Email: [email protected]