กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 1,769 view

AMBASSADOR'S OFFICE

CHANCERY (for diplomatic matters)

Tel. +358 9 612 26415, +358 50 590 3560   

Fax. +358 9 61226466   

Email: [email protected]