การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยกับฟินแลนด์

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยกับฟินแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 791 view

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทยกับฟินแลนด์

ฝ่ายไทย

๑. การเยือนระดับพระราชวงศ์

๑.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

- วันที่ ๒๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๓๓ เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ (ร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของสหราชอาณาจักร)

- วันที่ ๒๖ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ อย่างเป็นทางการ

๑.๒ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- เดือนมิถุนายน ๒๕๓๑ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์

- วันที่ ๘ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ในฐานะวิทยากรของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ

- วันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๔ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในฐานะวิทยากรของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ

- วันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อทรงร่วม

 

๒. การเยือนระดับรัฐบาล

๒.๑ นายกรัฐมนตรี

- วันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์

- วันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์

- วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นําเอเชีย - ยุโรป (ASEM) ครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์

ฝ่ายฟินแลนด์

๑. การเยือนระดับรัฐบาล

๑.๑ ประธานาธิบดี

- วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ นายมาร์ตติ อาห์ติซารี (Martti Ahtisaari) ประธานาธิบดี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

- วันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางตาเรีย ฮาโลเนน (Tarja Halonen) ประธานาธิบดี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

- วันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายมาร์ตติ อาห์ติซาริ อดีตประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ เยือนประเทศไทยเพื่อประเมินสถานการณ์และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ

- วันที่ ๑๖ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นางตาเรีย ฮาโลเนน ประธานาธิบดี และคู่สมรส พร้อมคณะ แวะผ่านประเทศไทย ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย