สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 และ 23 ตุลาคม 2564                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 และ 23 ตุลาคม 2564                                               สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 และ 23 ตุลาคม 2564                                                                               

กิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

6 ส.ค. 2564

วันหยุดราชการไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2564

13 ก.ค. 2564

วันหยุดราชการไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

15 มิ.ย. 2564

การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตโดยวิธีการขายทอดตลาด

1 มิ.ย. 2564

รับสมัครพนักงานขับรถ

27 พ.ค. 2564

วันหยุดราชการไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564

29 เม.ย. 2564

การปรับระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2564
ดูทั้งหมด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

แผนกกงสุล ติดต่อทำหนังสือเดินทางไทย  และนิติกรณ์ จองเวลาเท่านั้น

ที่อยู่ Lönnrotin puistikko 5A2, 00120 Helsinki

การจองเวลาหนังสือเดินทางไทยส่งข้อความ + 358 45 183 5900

การจองเวลานิติกรณ์ส่งอีเมล์ consular@thaiembassy.fi

เรื่องวีซ่าอีเมล์ visa@thaiembassy.fi

ติดต่อทางโทรศัพท์วันทำการ 9.00-12.00 และ 13.30-16.00 +358 9 612 2640

***************************

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

***************************

สำนักงานเอกอัครราชทูต

Lönnrotinkatu 7B12, 00120 Helsinki

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  +358 9 612 26415 และ + 358 50 5903560

อีเมล์  chancery@thaiembassy.fi 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก