สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดทำการในวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน และวันที่ 13-15 เมษายน 2564                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดทำการในวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน และวันที่ 13-15 เมษายน 2564                            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปิดทำการในวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน และวันที่ 13-15 เมษายน 2564    

กิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

30 มี.ค. 2564

การปรับเงื่อนไขการกักตัวของชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในฟินแลนด์และเอสโตเนีย สถานะวันที่ 30 มี.ค. 2564

27 มี.ค. 2564

การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

26 มี.ค. 2564

มาตรการการเดินทางสำหรับคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) ในฟินแลนด์ ปี 2021

24 มี.ค. 2564

มาตรการผ่อนคลายมาตรการกักตัวและการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

24 มี.ค. 2564

วันหยุดราชการไทย ประจำเดือนเมษายน 2564

12 มี.ค. 2564

การเปิดให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับบุคคลทั่วไป
ดูทั้งหมด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

แผนกกงสุล ติดต่อทำหนังสือเดินทางไทย

วีซ่า และนิติกรณ์

Lönnrotin puistikko 5A2, 00120 Helsinki

เปิดบริการเวลา 9.00 น. -12.00 น.

ตอบโทรศัพท์เวลา 13.30 น.-16.00 น.

โทรติดต่อ หนังสือเดินทางไทยและนิติกรณ์ + 358 45 183 5900 และ +358 9 612 2640 | เรื่องวีซ่า +358 9 612 2640

อีเมล์ visa@thaiembassy.fi และ consular@thaiembassy.fi

สำนักงานเอกอัครราชทูต

Lönnrotinkatu 7B12, 00120 Helsinki

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  +358 9 612 26415

และ + 358 50 5903560

อีเมล์  chancery@thaiembassy.fi 

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก