การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านจองเวลาล่วงหน้าทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น            การจองเวลาทำหนังสือเดินทาง ให้ส่งข้อความขอจองเวลาโดยแนบรูปหนังสือเดินทางและรูปบัตรประชาชนไทยไปที่ หมายเลข  + 358 45 1835900            ติตต่อเรื่องวีซ่า อีเมล์ [email protected] 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจะปิดทำการในวันที่ 13 และ 24 ตุลาคม 2565                                                             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจะปิดทำการในวันที่ 13 และ 24 ตุลาคม 2565                                                             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจะปิดทำการในวันที่ 13 และ 24 ตุลาคม 2565  

ข่าว/กิจกรรม
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

บริการฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ  Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki

การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านจองเวลาล่วงหน้าทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น

การจองเวลาทำหนังสือเดินทาง ให้ส่งข้อความขอจองเวลาโดยแนบรูปหนังสือเดินทางและรูปบัตรประชาชนไทยไปที่ หมายเลข  + 358 45 1835900

ติตต่อเรื่องวีซ่า อีเมล์ [email protected] 

สถานเอกอัครราชทูต อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่นัดหมายเข้ามาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้ามาในสถานเอกอัครราชทูตในช่วงการระบาดของโควิด

ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากเมื่อเข้ามาในสถานเอกอัครราชทูต

Travel_Thai Power_Thai   PP_Thai   ID_Thai   Marrige_Thai   Birth_Thai  

Website-Icon-07

ประกาศดูทั้งหมด
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

29 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

12 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (เริ่มงาน 1 ธันวาคม 2565)

6 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

23 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เสมียน

23 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด

 

***************************

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

***************************

สำนักงานเอกอัครราชทูต

Lönnrotinkatu 7B12, 00120 Helsinki

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  +358 9 612 26415 และ + 358 50 5903560

อีเมล์  [email protected] 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก