การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านจองเวลาล่วงหน้าทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น            การจองเวลาทำหนังสือเดินทาง ให้ส่งข้อความขอจองเวลาโดยแนบรูปหนังสือเดินทางและรูปบัตรประชาชนไทยไปที่ หมายเลข  + 358 45 1835900            ติตต่อเรื่องวีซ่า อีเมล์ [email protected] 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจะปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม 2566                                                           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจะปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม 2566                                                                                                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจะปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม 2566                                           

ไม่พบข้อมูล
ข่าว/กิจกรรม
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

บริการฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ  Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki

การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านจองเวลาล่วงหน้าทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น

การจองเวลาทำหนังสือเดินทาง ให้ส่งข้อความขอจองเวลาโดยแนบรูปหนังสือเดินทางและรูปบัตรประชาชนไทยไปที่ หมายเลข  + 358 45 1835900

ติตต่อเรื่องวีซ่า อีเมล์ [email protected] 

สถานเอกอัครราชทูต อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่นัดหมายเข้ามาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้ามาในสถานเอกอัครราชทูต

Travel_Thai Power_Thai   PP_Thai   ID_Thai   Marrige_Thai   Birth_Thai  

Website-Icon-07

ประกาศดูทั้งหมด
การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองโอวลู วันที่ 30 กันยายน 2566

7 ก.ค. 2566

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

12 พ.ค. 2566

การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองตูรกุ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

9 พ.ค. 2566

การยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองโรวาเนียมิและเมืองโอแลนด์

9 พ.ค. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

24 มี.ค. 2566

วันหยุดราชการ ประจำปี 2566

2 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด

 

***************************

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔

***************************

สำนักงานเอกอัครราชทูต

Lönnrotinkatu 7B12, 00120 Helsinki

สำหรับการติดต่อทางราชการ

โทร.  +358 9 612 26415 และ + 358 50 5903560

อีเมล์  [email protected] 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก