ไม่พบข้อมูล
ข่าว/กิจกรรม
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

บริการฝ่ายกงสุล

การติดต่อขอรับบริการฝ่ายกงสุล ขอให้ทุกท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการผู้ที่มีนัดหมายก่อน 

Picture13 Picture1  Picture15 Picture114  
Power_Thai              Website-Icon-07

ประกาศดูทั้งหมด

24 ม.ค. 2567

Job Vacancy Announcement - Political Economic, and Diplomacy Assistant

20 ธ.ค. 2566

วันหยุดราชการ ประจำปี 2567

7 ก.ค. 2566

การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองโอวลู วันที่ 30 กันยายน 2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

9 พ.ค. 2566

การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองตูรกุ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

9 พ.ค. 2566

การยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองโรวาเนียมิและเมืองโอแลนด์
ดูทั้งหมด

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+ ๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔