คู่มือคนไทยในฟินแลนด์ 2565

คู่มือคนไทยในฟินแลนด์ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 21,176 view

2

 

คู่มือคนไทยในฟินแลนด์ 2565

1

การย้ายมาที่ฟินแลนด์ควรเริ่มต้นอย่างไร

(ข้อมูลจาก Ministry of Economic Affairs and Employment, Finland)

อ่าน
2 การขอวีซ่าและใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติฟินแลนด์
(ข้อมูลจาก สถานทูตฟินแลนด์, กรุงเทพฯ)
อ่าน

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานและโดนเอารัดเอาเปรียบ (หรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์)

คำแปลระบบความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ อ่านที่นี่

(ข้อมูลจาก https://www.ihmiskauppa.fi/และ The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI))

อ่าน

อ่าน(EN)

 

 วัฒนธรรมอาหารของประเทศฟินแลนด์ อ่าน
 การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ อ่าน
 ข้อมูลติดต่อหน่วยงานบริการของรัฐในประเทศฟินแลนด์ อ่าน
 สวัสดิการแม่และเด็ก อ่าน
 การทำงานในฟินแลนด์ อ่าน
 การเป็นลูกจ้างชาวต่างชาติในประเทศฟินแลนด์ อ่าน
10  คู่ใจแรงงานไทย อ่าน
11  เมื่อเด็กเกิดในฟินแลนด์ อ่าน