สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ


(Helsinki)

ที่ตั้ง

Bulevardi 14 A, 1st Floor 00120 Helsinki

เบอร์ติดต่อ

358 961226415 VOIP : 540503,540504

แฟ็กซ์

358 961226466

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์
(MISS CHAVANART THANGSUMPHANT)

Counsellor
(Counsellor)

- นายโกสินทร์ ผลมั่ง
(MR. KOSIN PHONMANG)

- นางสาวสุดคนึง นิเวศรัตน์
(MISS SUDKANUENG NIVESRATANA)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวสุภาภรณ์ โสภาระดี
(MISS SUPAPORN SOPARADEE)