กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 727 view
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้กล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถึงประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกเชื้อชาติไม่จำกัดเฉพาะพลเมืองของตนมาโดยตลอด และเห็นว่าความมั่นคงของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนสามารถได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาชุมชนของตนได้เต็มศักยภาพ หรืออีกนัยหนึ่งสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและมีศักดิ์ศรี และการเห็นอกเห็นใจ (empathy) ซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกประเทศกลับมาเชื่อมโยงกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการพัฒนาทางดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดของไทยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์โควิด ซึ่งทำให้ปัจจุบันไทยมีความเติบโตด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมออนไลน์แทนเงินสด (digital payments) อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ รัฐบาลชุดนี้ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social Governance: ESG) และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Land Bridge ที่จะเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกทางฝั่งตะวันตก (ทะเลอันดามัน) กับฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) เพื่อย่นระยะเวลาการเดินทางและปัญหาการจราจรทางน้ำที่คับคั่งบริเวณช่องแคบมะละกา ซึ่งโครงการนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้แขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรด้วยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำกระเจี๊ยบ ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลแก้วมังกร และมะยมแช่อิ่มของไทยที่ผสมผสานกับเหล้าวอดก้าของฟินแลนด์ และขอให้แขกทุกท่านเพลิดเพลินกับความเป็นไทยที่ทาง สอท. ได้นำเสนอผ่านศิลปวัตถุและงานศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ สอท. ได้นำมาจัดแสดงไว้ในสถานที่จัดงานฯ
ในส่วนของงานชุมชนไทย เอกอัครราชทูตฯ ได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการดูแลคนไทยในต่างประเทศมาถ่ายทอดยังพี่น้องชาวไทยในฟินแลนด์ โดยได้เปิดคลิปวิดีโอช่วงที่มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศ
เครดิตภาพบางส่วน เพจ 7680 km

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ