ทูตไทยเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในฟาร์มสตอร์เบอร์รี่ฟินแลนด์

ทูตไทยเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในฟาร์มสตอร์เบอร์รี่ฟินแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2565

| 273 view

“ทูตไทยเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในฟาร์มสตอร์เบอร์รี่ฟินแลนด์” 🇫🇮 🍓🍓🍓 🇫🇮 🍓🍓🍓 🇫🇮 🇹🇭

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น.ส. ชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยที่เข้ามาทำงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในฟาร์มสตอร์เบอร์รี่แห่งหนึ่งในชานกรุงเฮลซิงกิ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่และสภาพการทำงานตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่พักอาศัย และมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพระเครื่องแก่พี่น้องชาวไทยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจด้วย

ทั้งนี้ ฟาร์มเกษตรกรรมสตอร์เบอร์รี่ฟินแลนด์แห่งนี้ ได้ว่าจ้างแรงงานชาวไทยมาทำงานภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาล (seasonal contracted workers in argricultural sector) ประมาณ ๔๕๐ คน เป็นระยะเวลาน้อยกว่า ๙๐ วัน

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ