กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 404 view

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ชุมชนไทยในฟินแลนด์และเอสโตเนีย พร้อมด้วย Friends of Thailand ได้ร่วมน้อมรำลึกฯ พระมหากรุณาธิคุณฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น นายปพนธร์ เกษมวุฒิ นักเปียโนชาวไทยในฟินแลนด์ได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ เพลง Still on My Mind หรือในดวงใจนิรันดร์ เพลง Oh I Say และเพลง Alexandra หรือแผ่นดินของเรา ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้จุดเทียนถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ