เอกอัครราชทูตไทยยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณเอสโตเนีย

เอกอัครราชทูตไทยยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณเอสโตเนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 246 view

เอกอัครราชทูตไทยยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณเอสโตเนีย | Thai Ambassador presented the Credentials to the President of the Republic of Estonia 🇹🇭 🇪🇪

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Alar Karis ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงทาลลินน์ เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณเอสโตเนียถิ่นพำนัก ณ กรุงเฮลซิงกิ

ประธานาธิบดีเอสโตเนียมีความสนใจสนทนากับเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งท่าทีของไทยและอาเซียนต่อสถานการณ์ในระดับภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกันในด้านการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนด้าน BCG และการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ทั้งสองเห็นพ้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำและผู้บริหารระดับสูงระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเอสโตเนียครบรอบ ๓๐ ปี

**********************

On 17 August 2022, Her Excellency Ms. Chavanart Thangsumphant presented the Credentials to His Excellency Mr. Alar Karis, President of the Republic of Estonia, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Estonia with residence in Finland.

The President of Estonia expressed his interest and had a conversation with the Thai Ambassador about bilateral relations and Thailand in various areas including Thailand and ASEAN’s perspectives on the current regional and global issues, ways to strengthening collaboration and sharing best practices between Thailand and Estonia, especially in the area of E-Governance, Digital, Technology and Innovation Development as well as BCG investment promotion and enhancement of people-to-people ties.

Beside, both sides also mutually agreed to encourage exchanges of high-level visits as the year of 2022 auspiciously marks the 30th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the Republic of Estonia.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ