เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ

23/02/2566 23 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล23/02/2566 23 ก.พ. 2566

| 900 view

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ และเข้าพบหารือกับ Ms. Tiina Airaksinen รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและฟินแลนด์ด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาศาสตร์ และศาสนา และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างแผนกวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

On 1st February 2023 Ms. Chavanart Thangsumphant, Ambassador of Thailand to Finland visited, Faculty of Arts, University of Helsinki, and had a meeting with Ms. Tiina Airaksinen, Vice Dean of Faculty of Arts. Both sides had a fruitful discussion in order to promote cooperation between Thailand and Finland in areas of Social Sciences, culture, education, linguistics, and religion. In this occasion, moreover, the Ambassador jointly witnessed the Signing Ceremony on the MoU on Cooperation between Department of Cultures, University of Helsinki and Research Institute for Language and Culture of Asia, Mahidol University.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ