การลงทะเบียนคนไทยที่พำนักในฟินแลนด์/เอสโตเนีย

การลงทะเบียนคนไทยที่พำนักในฟินแลนด์/เอสโตเนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 614 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับติดต่อคนไทยในฟินแลนด์ และเอสโตเนีย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ สื่อสาร และดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง 

https://forms.gle/Bzc7rqPfuZcmgfVe8

หรือสามารถแสกน QR code เพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

qrcode_docs.google.com

โดยกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ได้แก่

  • ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
  • ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
  • หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • เมืองและประเทศที่พำนักอยู่
  • บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินและหมายเลขโทรศัพท์

หากไม่สามารถกรอกข้อมูลตามลิงค์ได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน คลิกที่นี่ และส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปที่อีเมล [email protected]

หรือทางไปรษณีย์

Royal Thai Embassy in Helsinki
Lönnrotin puistikko 5A2
00120 Helsinki
Finland

นอกจากนี้ เพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์กับคนไทยที่รู้จักให้กรอกข้อมูลดังกล่าวด้วย