ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

23 ม.ค. 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

29 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

12 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (เริ่มงาน 1 ธันวาคม 2565)

6 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

23 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เสมียน

23 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ล่าม

22 ส.ค. 2565

วันหยุดราชการไทยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

22 ก.ค. 2565

บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒ ที่เมือง โอวลู (Oulu)

15 มิ.ย. 2565